Neuronové sítě na grafických akcelerátorech

Prostudujte způsob programování grafických akcelerátorů (vertex shaders) a vytvořte jednoduchý příklad. Prostudujte a zdokumentujte operace a datové typy, které jsou na akcelerátorech k dispozici a vytvořte příklad malé dopředné neuronové sítě, případně Hopfieldovy sítě. Při řešení vyjděte z výsledků studentů z minulého roku.

Výchozí materiál

·        Prezentace o akcelerátorech z roku 2004: GrAkceleratory.ppt

·        Prezentace o programovatelných jednotkách graf. akcelerátorů obecně: SPA.ppt

·        Prezentace řešení z roku 2005: SPA2.ppt

Naše řešení: RenderTexture.zip