Semestrální práce DBS – Redakční systém Betalon

Autor: Jiří Formánek
Cvičení: pondělí 14:30

Redakční systém umožňující správu rubrik a dat v těchto rubrikách. Tyto data mohou být různého druhu: novinky, články, odkazy, obrázky, projekty a další (co koho napadne). Každý registrovaný uživatel (uživatele bude zakládat administrátor systému) bude mít přidělená práva. Poté muže modifikovat strukturu tzn. přidávat, upravovat, mazat rubriky, vkládat do nich data, sledovat statistiky, posílat zprávy ostatním uživatelům. Vkládat či upravovat ankety atd. Co, který uživatel muže či nemůže určují práva. Některá data mohou mít další atributy. Například k článku muže být připojen balíček ke stáhnutí, totéž platí u projektu, kde se navíc muže zaznamenávat registrace softwaru a jiné.

Projekt je určen pro webovou aplikaci na bázi PHP s databází MySQL a Oracle 9i.

Schema si lze stáhnout zde (30kb) .

Odkaz na testovací, průběžně aktualizovanou verzi systému Betalon je zde. Přihlašovat se zatím jde jako uživatel test / changeit jako administrátor.

ER-modelář občas prohází entity, proto jsou některé čáry překřížené.

Modré entity jsou již alespoň částečně naprogramovány a jsou funkční!

- Instalační skript lze stáhnout zde. Skript na vytvoření cvičných dat je zde.

- Soubor SQL s ad-hoc SQL dotazy je zde. Výpis ad-hoc dotazů je zde. Dotazy jsou prováděny na cvičných datech vložených pomocí výše uvedeného skriptu.

schema

Uživatelské role:

 • Administrátor systému - admin se stará o všechna nastavení, může vše editovat, mazat atd. Má přístup do všech rubrik, zpráv, profilů apod.
 • Šéfredaktor rubriky - tento člověk bude mít na starosti rubriku, kde bude kontrolvat, co jiní redaktoři vydávají a případně publikovat články. Také určí datum publikování.
 • Redaktor - může pouze vkládat a modifikovat články v určené rubrice (modifikace se vztahuje pouze na vlastní články). Ke každému článku může připojit download a obrázek.
 • Korektor - korektor dostane na starosti jednu nebo více rubrik, kde má přístup ke všem vloženým článků. Sám články vkládat nemůže, ale může modifikovat - opravovat články ostatních.
 • Čumil - tento typ uživatele má práva pouze ke čtení, nemůže nikam nic zapisovat. Smí jen posílat zprávy a měnit své detaily.
 • Později přibude role Návštěvník, kde se bude moci zaregistrovat kdokoliv z internetu. Seznam registrovaných návštěvníků bude spravován Adminem a Šéfredaktory rubrik. Ostatní budou moci tento seznam pouze číst.

Scénáře:

 • Vytvoření nového člena
  • pouze admin zadá Login, heslo a přidělí práva (počítačová podpora ANO)
  • nový člen se může přihlásit a může si upravit svůj osobné profil včetně hesla. Login změnit nemůže (počítačová podpora ANO)
 • Posílání zpráv ostatním uživatelém a čtení zpráv
  • každý uživatel může posílat soukromé či veřejné zprávy (počítačová podpora ANO)
  • každý uživatel může číst své soukromé zprávy a veřejné zprávy ostatních (počítačová podpora ANO)
 • Přidání nových dat do systému
  • redaktor vytvoří data (články, projekt atd.) (počítačová podpora NE)
  • redaktor vybere rubriku a typ dat, kam chce data vložit (počítačová podpora ANO)
  • redaktor může měnit vložená data (počítačová podpora ANO)
 • Korektura
  • redaktor nebo korektor vybere co bude opravovat (počítačová podpora ANO)
  • redaktor nebo korektor opraví a odešle data zpět na server (počítačová podpora ANO)
 • Vydání dat
  • šéfredaktor, případně admin může opravená data vydat tj. přidělí datum, kdy mají být data zveřejněna (počítačová podpora ANO)
Aktualizováno: 11.ledna 2004